Sosyal hizmet politikalarının hedeflediği gruplar, toplumla bütünleşmesi engellenen ve bu yüzden toplumun üretken ve işlevsel bir üyesi olarak toplumsal yaşama katılamayan, diğer bir deyişle sosyal işlevselliğini yerine getiremeyen ya da yerine getirmekte büyük zorluklar yaşayan, bu yönüyle, sosyal sorunları oluşturan nüfus gruplarıdır.

Sosyal hizmet, maddi, manevi, ruhsal, duygusal, fiziksel ve bireylerarası yoksunlukları, fırsat eksikliklerini, bireysel haklardan yoksunluğu azaltmayı, ortadan kaldırmayı, bireysel işlevselliğe ulaşmayı ve bu yolla insani gelişmenin önünü açmayı misyon edinmiştir. Kısacası sosyal hizmetin hedefi, sosyal sorun sistemini oluşturan nüfus gruplarının , gereksinimlerinin karşılanarak bu yolla sorunlarının çözülmesi ve toplumla bütünleşmelerinin sağlanmasıdır.